Układy smarowania

SKF posiada w ofercie wszystkie rodzaje układów smarowania, od prostej smarownicy jednopunktowej aż po złożone, całkowicie automatyczne układy centralnego smarowania czy układy smarowania olejowego typu obiegowego. Produkty SKF związane ze smarowaniem występują we wszystkich gałęziach przemysłu i różnego typu pojazdach, np. w górnictwie, kolejnictwie, obrabiarkach, przemyśle celulozowo-papierniczym, energetyce wiatrowej i przemyśle okrętowym.

Korzyści wynikające z prawidłowego, regularnego smarowania określoną dawką środka smarnego w ramach umiejętnie zarządzanego programu utrzymania ruchu są nie do przecenienia. Przyczyną około trzydziestu procent przedwczesnych awarii urządzeń mechanicznych jest nieprawidłowe lub niewystarczające smarowanie. Automatyzacja tego procesu pozwala uzupełniać środek smarny w prawidłowych odstępach czasu, we wszystkich punktach, które tego wymagają i w odpowiedniej ilości. Smarowanie minimalną, ale wystarczającą, dawką środka smarnego może przynieść znaczne oszczędności i mieć korzystny wpływ na środowisko w porównaniu z mniej precyzyjnymi, tradycyjnymi metodami.

Firmy VOGEL i Safematic, które obecnie należą do Grupy SKF, są uznanymi na całym świecie markami w dziedzinie automatycznych układów smarowania.

Więcej informacji na temat produktów i układów smarowania SKF można znaleźć poniżej Oferta produktów MaPro y Układy smarowania na stronie SKF.com

Jednopunktowa smarownica automatyczna

Zalety układu centralnego smarowania


Jednopunktowa smarownica automatyczna

SKF SYSTEM 24 to jednopunktowa smarownica automatyczna, którą można zastosować w celu dostarczania smaru do pojedynczych punktów, dotychczas smarowanych za pomocą smarownicy ręcznej. Smarownice SKF SYSTEM 24 można nastawić tak, aby dozowały prawidłową ilość środka smarnego w ustalonym okresie. Pozwala to dokładniej kontrolować ilość dostarczanego środka smarnego w porównaniu z tradycyjnymi, ręcznymi metodami dosmarowywania. SKF SYSTEM 24 doskonale nadaje się do aplikacji, które są trudno dostępne za pomocą smarownicy ręcznej lub w sytuacji, gdy duża liczba punktów wymagających smarowania powoduje, że ręczne metody smarowania byłyby mniej efektywne.


Zalety układu centralnego smarowania

Układ centralnego smarowania oferuje następujące zalety:

  • Zwiększona wydajność ,dzięki wydłużeniu trwałości i zmniejszeniu liczby przestojów.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych , wynikające z mniejszego zużycia energii (mniejsze tarcie), części zamiennych, środków smarnych i niższych kosztów robocizny spowodowanych zmniejszeniem zapotrzebowania na obsługę i konserwację.
  • Zmniejszone zużycie , wynikające z regularnego i automatycznego dozowania ściśle określonej dawki środka smarnego w krótkich odstępach czasu podczas pracy maszyny.
  • Eliminacja ryzyka ,że niektóre punkty są smarowane zbyt obficie, a inne są zaniedbywane.
  • Eliminacja ryzyka zanieczyszczenia środka smarnego.
  • Poprawa bezpieczeństwa ponieważ operator nie musi być w pobliżu trudno dostępnych i niebezpiecznych miejsc maszyny lub urządzenia (np. piece, dźwigi, kombajny rolnicze, przemysł chemiczny).
  • Maksymalna czystość jest osiągana.
  • Przyjazne dla środowiska , co wynika z użycia minimalnej ilości środka smarnego i niewielkiej ilości odpadów do zagospodarowania.