Uszczelnienia

SKF zapewnia innowacyjne rozwiązania w dziedzinie elastomerów i materiałów termoplastycznych zaspokajając potrzeby różnych gałęzi przemysłu w zakresie uszczelnień statycznych, do ruchu obrotowego, do ruchu posuwisto-zwrotnego oraz uszczelnień łożyskowych.

Firma SKF zademonstrowała swój wyjątkowy potencjał w dziedzinie techniki uszczelnień przemysłowych odpowiednio dobierając i opracowując specjalne materiały do produkcji uszczelnień zdolnych wytrzymać także ekstremalne warunki pracy.

Uszczelnienia i technologia produkcji uszczelnień należą do kluczowych elementów stanowiących o potencjale technicznym SKF. Klienci korzystają z efektu synergii najbardziej doświadczonych ekspertów w dziedzinie łożysk i uszczelnień, którzy współpracują i wykorzystują ponad stuletnie doświadczenie, aby zapewnić zintegrowane rozwiązania dla nawet najbardziej krytycznych aplikacji w przemyśle.

Zakotwiczone linki:
Pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów o małej średnicy (patrz tekst poniżej)

Uszczelnienia wielkogabarytowe z obudową metalową (patrz tekst poniżej)

SPEEDI-SLEEVE i tuleje regeneracyjne (patrz tekst poniżej)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.skf.com/seals


Pierścienie do promieniowego uszczelniania wałów o małej średnicy

HMS5 i HMSA10

Ta seria pierścieni o wymiarach metrycznych do promieniowego uszczelniania wałów z elastomerową powierzchnią zewnętrzną została zaprojektowana zgodnie z normami ISO 6194 i DIN 3760 z myślą o zastosowaniu w różnego typu aplikacjach. Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia bardzo dobre właściwości uszczelniające, nawet w przypadku znacznej chropowatości powierzchni, rozszerzalności cieplnej lub dzielonej konstrukcji oprawy. Nowa mieszanka kauczuku nitrylowego stosowana do produkcji tych uszczelnień i opracowana przez SKF charakteryzuje się doskonałą kompatybilnością z olejami syntetycznymi i bardzo dobrą tzw. pompowalnością.

Uszczelnienia typu WAVE ®

Uszczelnienia typu WAVE o niskich oporach tarcia ze specjalną opatentowaną konstrukcją wargi uszczelniającej znajdują zastosowanie w bardzo szerokim zakresie aplikacji. Linia styku wargi z powierzchnią wału ma kształt linii falistej i skutecznie utrzymuje środek smarny pompując go do wewnątrz, jednocześnie utrzymując ewentualne zanieczyszczenia na zewnątrz niezależnie od kierunku obrotu wału. Warga uszczelniająca o falistym kształcie pracuje na szerszej powierzchni na wale, co ułatwia odprowadzenie ciepła i zmniejsza zużycie ścierne.

Uszczelnienia wielkogabarytowe z obudową metalową

HDS7

Uszczelnienia o konstrukcji HDS7, o wysokich parametrach technicznych i przeznaczone dla przemysłu ciężkiego, składają się z wytrzymałej stalowej obudowy, korpusu z elastomeru oraz wargi uszczelniającej bez sprężyny dociskowej. Ich konstrukcja wyjątkowo skutecznie utrzymuje smar wewnątrz i zatrzymuje zanieczyszczenia na zewnątrz. Korpusy uszczelnień HDS7 mogą być wykonane z trzech różnych elastomerów: NBR, HNBR lub XNBR.

HDS1, 2 i 3

Uszczelnienia dla przemysłu ciężkiego o konstrukcjach HDS1, HDS2 i HDS3 są najczęściej stosowanymi uszczelnieniami wielkogabarytowymi z obudową metalową, przeznaczonymi do zastosowań ogólnych. W zależności od potrzeb elastomerowy korpus uszczelnienia może być wykonany z kilku różnych materiałów: NBR, HNBR, XNBR lub FKM.

HDSA-E

Uszczelnienia dla przemysłu ciężkiego serii HDSA, HDSB oraz HDSC mają wytrzymałą metalową obudowę i pomocniczą wargę uszczelniającą w kształcie klina, która zapewnia dodatkową ochronę przed zanieczyszczeniami. Uszczelnienia HDSD mają dwie wargi uszczelniające ustawione w przeciwnych kierunkach w celu skutecznego oddzielenia dwóch cieczy, natomiast w konstrukcji uszczelnień HDSE zastosowano dwie wargi uszczelniające ustawione w tym samym kierunku, aby poprawić skuteczność działania tych uszczelnień.

SPEEDI-SLEEVE i tuleje regeneracyjne ®

SPEEDI-SLEEVE to bardzo cienkościenna tuleja regeneracyjna, którą można zamontować bez konieczności demontażu wału. Jej zastosowanie nie wymaga zmiany wymiarów uszczelnienia. Ta cienkościenna tuleja charakteryzuje się wysoką jakością wykończenia powierzchni, co sprawia, że może bez dodatkowej obróbki współpracować z pierścieniem do promieniowego uszczelniania wałów. Podczas montażu tuleja jest po prostu nasuwana na wał i zakrywa miejsce, gdzie jest on zużyty. W ten sposób uzyskujemy w miejscu pracy uszczelnienia powierzchnię, która jest co najmniej tak dobra, jak w przypadku nowego wału.

Tuleje SPEEDI-SLEEVE są dostępne dla wałów o średnicy do około 203 mm. W przypadku wałów o większej średnicy, gdy nie są dostępne tuleje regeneracyjne SPEEDI-SLEEVE, SKF zaleca stosować tuleje regeneracyjne wielkogabarytowe (dostępne dla wałów o średnicy do około 1 143 mm).

® SKF, SPEEDI-SLEEVE oraz WAVE są zastrzeżonymi znakami handlowymi Grupy SKF.